Gwobrau Bro360: yn fyw

Ymunwch ag Elen Pencwm a Gethin Griffiths mewn rhaglen sy’n dathlu ac yn datgelu eich hoff straeon lleol o’r flwyddyn ddiwethaf

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Yn ystod y rhaglen rydym yn datgelu enillwyr y categorïau yma…

  • Cyfranogwr y flwyddyn
  • Crëwr ifanc y flwyddyn
  • Fideo y flwyddyn
  • Oriel luniau y flwyddyn
  • Stori ‘codi gwên’ y flwyddyn
  • Esiampl y flwyddyn o wneud gwahaniaeth
  • Stori leol orau’r flwyddyn gan golwg360
  • Hyrwyddwr gorau
  • Y cynnydd uchaf mewn cyfranogwyr
  • Barn y bobol – eich hoff stori ar bob gwefan fro

Lansiad | Camu gan Iola Ynyr

19:30, 12 Mehefin (Am ddim)

drama

07:00, 13 Mehefin (£4 i oedolion a £2 i blant)

Taith Gerdded Llyn y Gadair

18:00, 13 Mehefin (Am ddim neu £1 am drafnidiaeth i Rhyd Ddu)

Comedi yn Y Cŵps

19:30, 13 Mehefin (£5 ymlaen llaw / £8 ar y drws)