Cyfle i drefnu digwyddiad Medi’r Gymraeg

Cyfle i siaradwyr Cymraeg gefnogi siaradwyr newydd yn eu milltir sgwâr ar 25 Medi

Nia Llywelyn
gan Nia Llywelyn

Bydd digwyddiadau ar draws Cymru ar 25 Medi – Llanbedr Pont Steffan, Aberystwyth, Cilgerran, Llandudno, Llansteffan, Caerdydd, Blaenau Ffestiniog a llawer mwy!

Os am drefnu digwyddiad i gefnogi siaradwyr newydd YN EICH ARDAL CHI ar y diwrnod, cysylltwch â ni. swyddfa@cymdeithas.cymru / 01970624501

Mae mwy o wybodaeth ar dudalen Cymdeithas yr Iaith.

Gobeithio bydd y diwrnod yn tyfu o nerth i nerth ?

Cyfres Caban 1

19:00, 27 Ionawr 2023 (Am ddim, ond croeso i chi roi punt neu ddwy os medrwch)

Gig Santes Dwynwen

19:30, 27 Ionawr 2023 (am ddim)