Wythnos brysur i Guto yn Arfon

Lluniau o wythnos ysgogydd Arfon Bro360.

Guto Jones
gan Guto Jones
IMG_0185

‘Roedd hi’n wythnos brysur iawn i mi yn Arfon, wrth i Bro360 baratoi at bedwar sesiwn yn yr ardal. Un o’r sesiynau yma yw ‘sefydlu gwefan ardal Dyffryn Peris’ ar y 9fed o Fawrth (Glyntwrog, 7:30pm). Felly, cyn y sesiwn, bues i yn casglu barn sawl mudiad yn yr ardal, gan gynnwys criw Côr Meibion Dyffryn Peris, sydd i’w gweld yn y llun.

IMG_0184

Dydd Mawrth, bues i yn cynnal sesiwn gydag ysgol Llanllyfni. Dysgodd y plant am wefan newydd ardal Dyffryn Nantlle, ac yna, y buon nhw’n brysur yn ymarfer eu sgiliau gohebu! Llwyddodd y criw i greu darn sydd yn sôn am yr ysgol yn cydweithio gyda Ballet Cymru. Cymrwch olwg ar y stori ar DyffrynNantlle360!

IMG_0183

Cawsom ddiwrnod tîm yn Aberystwyth yng nghanol yr wythnos. Arad Goch oedd y lleoliad, wrth i ni gynllunio tuag at yr wythnosau nesaf. Cawsom hyfforddiant ar hawlfraint gan Dafydd Tudur o’r Llyfrgell Genedlaethol yn y prynhawn, a fydd y wybodaeth yma’n cael ei basio ’mlaen i olygyddion y gwefannau bro.

IMG_0186

Un ffocws o’r wythnos oedd hyrwyddo noson ‘creu gyda’r cofis’ yng Nghaernarfon, ac efallai eich bod chi wedi gweld y poster yma mewn caffi neu siop. Mewn awr a hanner, byddwn yn cydweithio er mwyn creu gwefan newydd y dref, a da ni’n awyddus iawn i gynnwyd cymaint o bobol Caernarfon ac sydd yn bosib. Bydd y sesiwn yn mynd yn ei blaen nos Iau (5/3) am 5:30pm yng Nghaffi’r Galeri.

IMG_0182

Un digwyddiad da ni’n edrych ymlaen ato yw Eisteddfod yr Urdd, ac mae’r gwaith paratoi wedi dechrau. Bydd Bro360 yn cydweithio ag ysgolion, er mwyn rhoi blas i chi o’r holl waith paratoi a’r cystadlu. Dyma lun o Eisteddfod Cylch Uwchradd Arfon er mwyn cloi’r wythnos.