Wythnos brysur i Guto yn Arfon

Lluniau o wythnos ysgogydd Arfon Bro360.

Guto Jones
gan Guto Jones
IMG_0185

‘Roedd hi’n wythnos brysur iawn i mi yn Arfon, wrth i Bro360 baratoi at bedwar sesiwn yn yr ardal. Un o’r sesiynau yma yw ‘sefydlu gwefan ardal Dyffryn Peris’ ar y 9fed o Fawrth (Glyntwrog, 7:30pm). Felly, cyn y sesiwn, bues i yn casglu barn sawl mudiad yn yr ardal, gan gynnwys criw Côr Meibion Dyffryn Peris, sydd i’w gweld yn y llun.

Lansiad | Camu gan Iola Ynyr

19:30, 12 Mehefin (Am ddim)

drama

07:00, 13 Mehefin (£4 i oedolion a £2 i blant)

Taith Gerdded Llyn y Gadair

18:00, 13 Mehefin (Am ddim neu £1 am drafnidiaeth i Rhyd Ddu)

Comedi yn Y Cŵps

19:30, 13 Mehefin (£5 ymlaen llaw / £8 ar y drws)