Trafod syniad gwallgo’ dros beint, cyrraedd copa’r mynydd a chodi arian…

Cyflwyno rhai o werthoedd pwysicaf pobol Bro360, ac esiamplau o’u gweithredu

Cadi Dafydd
gan Cadi Dafydd

Dros y misoedd diwetha’ mae aelodau criwiau llywio gwefannau Bro360, a chyfranwyr sgyrsiau Prosiect Fory, wedi bod yn rhannu eu barn a’u gwerthoedd.

Mewn ymgais i droi eu meddyliau nhw’n werthoedd y gall pawb ym mhob bro eu dilyn, a’u cyfleu ar y 7 gwefan fro, dyma barhau â chyflwyno ‘maniffesto’ Bro360!

Roedd y syniadau cyntaf i ni eu cyflwyno yn amrywiol, a rhai’n fwy ysgafn na’i gilydd, ac mae’r un peth yn wir gyda’r esiamplau hyn. Er hynny, mae’r cyfan yn cyfuno i ffurfio rhai o’r pethau sy’n bwysig er mwyn cynnal cymdeithas yn 2020.

Dyma gip ar ambell enghraifft…

 1. Mynd i gopa’r mynydd

Efallai nad oedd ciwio i gyrraedd copa’r Wyddfa ar dop rhestr to-do yr un ohonom ni’n ystod misoedd yr haf, ond mae cerdded ein copaon yn un ffordd o deimlo ein bod ni’n perthyn i’r tir o dan ein traed. Nid oes unlle gwell i ymgyfarwyddo ag ardal (â chymryd ei bod yn ddiwrnod clir!) nag ar ben mynydd.

Dyna’n union fydd criw o Ddyffryn Nantlle yn ei wneud fory.

Dan arweiniad Swyddog Awyr Agored Yr Orsaf, Andy Collins, bydd y criw yn dringo llethrau Mynydd Mawr o bentref y Fron. Gan gadw at fesurau Covid-19, bydd y daith yn rhoi cyfle i bobol gymdeithasu wedi’r cyfnod o orfod aros adre.

Mynydd-mawr-2

Taith gerdded wedi’r cyfnod clo

greta

Cyfle i ddod ynghyd a mwynhau yn yr awyr agored ar ôl pythefnos adref

 

2. Trafod syniad gwallgo’ dros beint

Wrth i dafarndai ailagor eu drysau heddiw wedi’r cyfnod clo byr, bydd posib trafod syniadau gwallgo’ dros beint unwaith yn rhagor.

Felly gan ddefnyddio’r canllawiau isod ar gyfer mwynhau peint a chadw’n saff (oddi ar Caernarfon360) – ewch ati i gynllunio’r dyfodol… I drafod yr antur neu’r ddrama nesa… Neu i godi cwestiwn i annog trafodaeth…

Sut i fwynhau peint a chadw yn saff?

Gohebydd Golwg360

Dim gweiddi, dim canu, dim cerddoriaeth byw

 

3. Codi arian at elusen

A hithau’n fis Tachwedd mae nifer o bobol ar hyd a lled y wlad yn cymryd rhan yn her Tashwedd – mis o dyfu mwstash i godi arian at achosion da. Ac mae rhai mwstashis yn edrych yn well nag eraill! ;)

Bydd tîm cyntaf CPD Nantlle Vale yn cymryd rhan yn yr her, ac yn rhedeg 1,440 milltir yn ystod y mis. Yn hytrach na chodi arian, eu bwriad yw codi ymwybyddiaeth tuag at iechyd meddwl dynion gan fod 1 mewn 4 o ddynion yn wynebu problemau iechyd meddwl.

Dyma Daniel Bell, un o reolwyr y tîm cyntaf, yn esbonio mwy am yr her:

 

I’r gwrthwyneb, mae rhai o fyfyrwyr Pantycelyn wedi penderfynu siafio’u gwalltiau er mwyn codi arian tuag at elusen Ymchwil Canser Cymru.

Mae’r elusen yn bwysig iawn i un o’r criw gan iddo dderbyn dwy driniaeth ar gyfer lewcemia fel bachgen ifanc, a llwyddodd yr hogiau i gasglu cannoedd o bunnoedd.

Myfyrwyr Pantycelyn yn gwneud y gorau o’r cyfnod clo

Ifan Wyn Erfyl Jones

Pedwar bachgen yn siafio’u gwalltiau ar gyfer elusen Ymchwil Canser Cymru

 

Pa werthoedd sy’n bwysig i chi?

Rhowch wybod yn y sylwadau!