Tasg #2 o’r pethau bach i gryfhau ein gwefan fro – denu dilynwyr

Dydd Mawrth: gwahodd dy holl ffrindiau i hoffi tudalen Facebook dy wefan fro

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Mewn cyfnod fel hyn, mae’r wefan fro am fod yn lle gwerthfawr i rannu gwybodaeth, straeon positif a sbort!

I wneud yn siŵr bod pawb yn lleol yn gwybod amdani, cer ati heddiw i wahodd dy ffrindiau i hoffi’r dudalen Facebook!

Ac os wyt ti ar Twitter, dilyn dy wefan ar Twitter hefyd i gael gwybod am y straeon diweddaraf sy’n cael eu cyhoeddi.

HER!

? Pa wefan fro fydd wedi cynyddu ei dilynwyr fwyaf erbyn diwedd y dydd? ?

Dewis dy wefan a cer ati i wahodd: 

Dyma sut mae gwahodd ffrindiau’n gyflym ar y ffôn: