Saith o straeon gorau BroAber360 ar wythnos #EinBro

7 stori dda sydd wedi’u cyhoeddi gan bobol Ceredigon yr wythnos hon yn ystod lansiad digidol y wefan

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Y peth gorau am y gwefannau bro yw mai chi – bobol leol – sy’n creu.

Dyma rai o’r straeon mwya difyr a phoblogaidd ar wefan fro gogledd Ceredigion yr wythnos ’ma…

Saith stori BroAber360

1. Gwenllian Grigg sydd wedi ffindio hen gofnod o ffyrdd gwahanol o gyfri defaid mewn 3 bro wahanol. Dim un, dau, tri yw hi fan hyn!

4D25FA69-32A1-48E1-91D0-CBCEA45ACE4E

Eini, beini, bara – Dirgelwch y dulliau rhifo

Gwenllian Grigg

Dirgelwch y dulliau rhifo. Cyfri defaid

 

2. Stori fach gadarnhaol am waith da cymuned Penparcau yn cefnogi pobol mewn angen.

 

3. Serlog. Spralen. Twten. Beth mae’r geiria ma’n meddwl? Fyddwch chi’n eu gweud? Megan Sarnau sydd wedi dechrau pethau bant trwy gasglu tafodiaith top y sir. Sda ti eiriau bach i’w hychwanegu?

Geiriau tafodieithol Gogledd Ceredigion 

Megan Lewis

Mae ’na gyfoeth i’n hiaith ni, yn d’oes?

 

4. Yr ail o straeon hanes bro gan Aled Morgan Hughes. Y tro hyn, mae’n edrych ar ymateb yr awdurdodau yn Aberystwyth a Cheredigion i argyfwng Ffliw Sbaen.

Aberystwyth a Ffliw Sbaen 1918/9

Aled Morgan Hughes

Aled Morgan Hughes sy’n olrhain ymateb Aberystwyth i her Ffliw Sbaen 1918/9

 

5. Stori newydd heddiw – a’r cyntaf gan Eurig Salisbury!  Diolch am fynd â ni i India, heb symud o’n soffa!

005fb715-0036-4010-adf3

O Aber i bellter byd

eurig salisbury

A ninnau i gyd yn sownd o hyd yn ein tai, peth rhyfygus braidd yw sôn am deithio. A peth mwy gwyrdroëdig fyth wedyn yw sôn am deithio mor bell ag India!

 

6. Mae ffanatics chwaraeon yn dal i ffindio ffordd o gadw’n heini (a chystadlu!). Dyma ddarn am lwyddiant ysgubol Clwb Rhedeg Aberystwyth mewn ras ddigidol dros y penwythnos.

Anita-Worthing

Llwyddiant i dimau Aber yn ras gyfnewid 15 awr ‘rithiol’

Owain Schiavone

Roedd dau dîm o Glwb Athletau Aberystwyth yn cystadlu mewn ras gyfnewid unigryw dros y penwythnos, a hynny’n llwyddiannus dros ben…

 

7. Pawb a’i brofiad. Ac mae Mari wedi crisialu ei phrofiad o fod yn Faer Aberystwyth yn hyfryd yn y stori fach yma.

Fy mhrofiad o fod yn Faer!

Mari Owen

Fe ges i weld sawl agwedd wahanol ar Aberystwyth yn ystod fy mlwyddyn yn Faer y dre.

 

Mae ’na fwy! Mwy o straeon o’r wythnos hon (yn cynnwys stats Covid lleol diweddaraf Lloyd Warburton, a blog Rhodri Francis sydd mas yn Thailand)…  a mwy o straeon o’r archif! Mwynhewch y darllen, y gwylio a’r gwrando.