Sut mae rhannu dolen ar wefan fro?

Gair o gyngor ar gopïo URL i wefan arall

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Wyddoch chi bod na ffyrdd da, a ffyrdd dim cystal, o rannu DOLEN ar wefan arall?

Oes wir!

Y prif air o gyngor yw hyn: dylai testun dolen fod yn ystyrlon, yn hytrach na chyfeirio at y ffaith ei fod yn ddolen!

👎 Peidiwch â dangos URL byth – dylen nhw fod mor anweledig a chôd HTML o safbwynt y defnyddiwr.

👎 Ceisiwch osgoi berfau/gweithredoedd yn ymwneud â’r ddolen (fel cliciwch, pwyso, agor)

👍 Dylai testun y ddolen fod yn ystyrlon, yn gysylltiedig â’i chynnwys, ac yn ddealladwy allan o gyd-destun (fel teitl amgen, bron).

👍 Ceisiwch ffurfio’r ddolen o eiriau sy’n rhan o frawddeg naturiol os yn bosib – hynny yw, dylai‘r frawddeg wneud synnwyr heb y ddolen.

ee. GWAEL “Yn ystod Covid-19 mae nifer o bobl wedi creu grwpiau ar Facebook. Cliciwch yma i ymweld ag un Twm.”

ee. DA “Mae Twm yn un o nifer o bobl sy wedi creu grŵp ar Facebook yn trafod Covid-19.”

Pam?

  • Achos mae peiriannau chwilio yn defnyddio’r testun fel awgrym cryf o’r cynnwys (dydi URL moel na “cliciwch yma” ddim yn golygu unrhywbeth).
  • Nid pawb sy’n clicio – gallan nhw fod yn pwyso/sweipio/galw/pwyntio/nodio…
  • Dydi URLs ddim yn gwneud synnwyr mewn ap / wedi argraffu / bron unrhywle (maen nhw fod i gyfrifiaduron, nid i bobl)

👍 Gall fod yn help i fusnesau/cymdeithasau lleol i ddefnyddio’r enw iawn neu ddisgrifiad call mewn dolen.

ee. “Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Clwb Rygbi Abertref” yn well na “Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Clwb Rygbi Abertref“

Pam?

Achos mae Google ac ati yn cysylltu’r geiriau gyda’r URL, felly pan mae rhywun yn chwilio am “Clwb Rygbi Abertref“ mae’r URL cywir yn uwch yn y canlyniadau oherwydd mae wedi gweld sawl cysylltiad rhwng y ddau beth yn barod.

Felly, mae dolenni da yn cefnogi’r gymuned!