Radio Rocio Richard – sioe ‘hunanynysu’ disgyblion Tregaron

Rhaglen radio llawn lleisiau disgyblion, staff, rhieni a’r gymuned leol ac yn siŵr o godi calonnau!

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Dwynwen a Rhiannon -cyflwynwyr Radio Rocio Richard

Gwrando eto

Dyma gyfle i wrando eto ar raglen radio Hunanynysu disgyblion Ysgol Henry Richard. Darlledwyd yn fyw ar 23 Mai 2020.

Mae’n llawn lleisiau disgyblion, staff, rhieni a’r gymuned leol ac yn siŵr o godi calonnau!

 

Eisiau clywed mwy o leisiau o Dregaron a’r cylch?

Bydd gwefan straeon lleol yn cael ei chreu gan y gymuned leol mewn sesiwn Zoom gyda Bro360 ar 1 Mehefin, 8pm. Ymunwch â ni!