Gosod her i’r bröydd i greu playlist o’r artistiaid lleol

Dyffryn Nantlle sydd ar y blaen yn Her #PlaylistBro

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Mae DyffrynNantlle360 wedi gosod yr her.

Mewn ‘sgrym straeon’ ym Mhenygroes yr wythnos diwethaf buodd Daniel Crookes, gyda chymorth Hedydd Ioan, yn creu playlist Spotify o fandiau ac artistiaid o’r Dyffryn.

Mae’r rhestr wedi’i chyhoeddi ar y wefan fro yn barod i wrando arni, ac mae’n eitha amrywiol! O band y funud, Kim Hon, i’r hen stalwart Bryn Fôn! ?

Gosod yr her

Yr her i’r bröydd eraill yw peidio â chael eu gadael ar ôl! ?

Oes ’na fandiau da yn dod o Fethesda a Dyffryn Ogwen? Neu oes ambell un wedi meithrin eu crefft yn Aberystwyth neu ardal Llanbed?

Ry’n ni’n edrych mlaen i weld a fydd ogwen360, BroAber360 a clonc360 yn cymryd yr her ac yn creu eu rhestrau chwarae eu hunain o artistiaid gorau’r fro!

Dyma’r gora o Ddyffryn Nantlle

Daniel Crookes – Yr Orsaf

Playlist llawn artistiaid o’r dyffryn!