Gemau newydd a hen y plant adeg y coronafeirws

Plant Cymru yn bod yn greadigol yn yr awyr agored wrth lenwi eu hamser rhydd adre!

Lowri Jones
gan Lowri Jones
91098829_10158065610659643Carys Angharad Jones

Chwarae rygbi tag gan fod Dats gytre

Mae plant Cymru wedi bod yn mwynhau’r haul yn ystod eu wythnos gynta adre achos y coronafeirws.

Dyma luniau a gasglwyd ar grŵp Facebook ‘Cer-o-na feirws – ni’n ’neud y pethau positif’ yr wythnos hon, o’r plant yn bod yn greadigol wrth chwarae gemau newydd a hen!