Gemau newydd a hen y plant adeg y coronafeirws

Plant Cymru yn bod yn greadigol yn yr awyr agored wrth lenwi eu hamser rhydd adre!

Lowri Jones
gan Lowri Jones
91098829_10158065610659643Carys Angharad Jones

Chwarae rygbi tag gan fod Dats gytre

90823227_10163015724935621Einir Dwyfor Trimble

Paentio yn yr ardd = dim angen golchi lan!

90569120_10158605459955639Enfys Hatcher Davies

Tref sy’n chwarae ŵy ar lwy ychydig yn wahanol 🍓

90527924_10157024931371512Rhian England

Joio ar y trampolîn!

90716244_10163231014335026Catrin Jones

Picnic ar y trampolîn (peidiwch dechrau neidio!)

90815027_10163331985810327Catrin Mair Rowcliffe

Gêm o suddo neu arnofio

90724652_10217014319454958Meryl Owen Wigley

Cwrs antur Darowen! (4 munud yw’r record!)

91060212_10217014327695164Meryl Owen Wigley

Dysgu sgiliau hanfodol cefn gwlad – dringo coed!

90917287_10163113281235134Delun Mair

I rieni sy’n casáu llanast – paentio gyda dŵr!

90963895_10159856449573438Eluned Jones

Cwrs antur DIY

90297395_10151253171329991Caryl Davies

Tynnu lluniau gyda sialc

90943739_10159856448908438Eluned Jones

Mwy o sialc…

90592606_10163614252185422Buddug Lloyd Davies

Lot fowr o sialc!

90370595_10163370072700061Heledd Mair Morgan

Bob ar y si-so yn yr haul yn Aber

90937536_10157505704813863Elen Clwyd Roberts

Plannu ffa!

91409535_10156852503471160Bethan Evans

Troi’r garafan yn dŷ gwydr!

90424253_10157804287755901Rhiannon Salisbury

Golchi car bach

90917459_10156752571181568Betsan Lloyd

Golchi car mowr! Pryd mae hyn yn troi yn slave labour?!

90872974_10223504272063695Beth Jenkins

Gêm newydd Llangwyryfon – cuddio a sblasho!

90634050_10158098830206635Rhiannon Ling

Paentio celfi

91192577_10158098827856635Rhiannon Ling

A’r gore i gyd – Iari yn adeiladu ramp sgwter i’w hunan! Addysg 👌

Mae plant Cymru wedi bod yn mwynhau’r haul yn ystod eu wythnos gynta adre achos y coronafeirws.

Dyma luniau a gasglwyd ar grŵp Facebook ‘Cer-o-na feirws – ni’n ’neud y pethau positif’ yr wythnos hon, o’r plant yn bod yn greadigol wrth chwarae gemau newydd a hen!