Gemau newydd a hen y plant adeg y coronafeirws

Plant Cymru yn bod yn greadigol yn yr awyr agored wrth lenwi eu hamser rhydd adre!

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Mae plant Cymru wedi bod yn mwynhau’r haul yn ystod eu wythnos gynta adre achos y coronafeirws.

Dyma luniau a gasglwyd ar grŵp Facebook ‘Cer-o-na feirws – ni’n ’neud y pethau positif’ yr wythnos hon, o’r plant yn bod yn greadigol wrth chwarae gemau newydd a hen!