Y Garthen – Rhifyn Gorffennaf/Awst 2020

Rhifyn Gorffennaf/Awst 2020 y papur bro

Y Garthen
gan Y Garthen
Darllen y rhifyn

Lansiad | Camu gan Iola Ynyr

19:30, 12 Mehefin (Am ddim)

drama

07:00, 13 Mehefin (£4 i oedolion a £2 i blant)

Taith Gerdded Llyn y Gadair

18:00, 13 Mehefin (Am ddim neu £1 am drafnidiaeth i Rhyd Ddu)

Comedi yn Y Cŵps

19:30, 13 Mehefin (£5 ymlaen llaw / £8 ar y drws)