Fideo, darn barn, blog a newyddion yn torri am dân – prif straeon bro yr wythnos hon

Braslun o’n hoff straeon ar y gwefannau lleol yn ystod yr wythnos ddiwethaf.

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Dyma gipolwg ar rai o straeon gorau’r gwefannau bro yr wythnos hon…

Fideo yr wythnos

Heb os, fideo Steffan Nutting ar BroAber360 sy’n mynd â hi. Mae’n cyfweld â’i fam, Mair, ar ôl iddi ddenu sylw Peter Crouch a Match of the Day, gyda’i champ o gicio pêl trwy ffenest velux y tŷ a’i dathliad arbennig!

Darn barn yr wythnos

Mae llawer o sôn am y gweithwyr sydd allan yna’n parhau i weithio er mwyn “cadw’r wlad i fynd” yn ystod y cyfnod anodd yma. Ac un o’r rheiny yw’r ffermwyr – dyma ddarn barn gan Mari Wyn Hughes ar DyffrynNantlle360, sy’n esbonio sut mae bywyd wedi newid ar y fferm yn yr wythnosau diwethaf.

“Cofiwch am y rhai sydd wedi cadw’r wlad i fynd” ar ôl yr argyfwng yma

Mari Wyn Hughes

Sut mae bywyd wedi newid i ni ar y fferm yn ystod yr wythnosau diwethaf.

 

Stori mwya poblogaidd yr wythnos

Dyma stori sy’n dangos gwerth gohebu lleol – Dylan o Clonc360 oedd y cynta i adrodd bod tân mawr ar safle un o brif fusnesau tre’ Llanbed.

Tân mawr yn safle LAS bore ma

Dylan Lewis

Safle ailgylch cwmni teuluol yn Llanbed ar dân.

Llun yr wythnos

Dyma lun sy’n adrodd cyfrolau – gwelyau yn lle cyrtiau y tu fewn i Ganolfan Hamdden Plascrug.

Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn diolch am ‘ymdrechion rhyfeddol’ cymunedau lleol

Gohebydd Golwg360

Bydd Ysbyty Enfys Aberystwyth yn cael ei throsglwyddo i’r Bwrdd Iechyd erbyn dydd Llun nesaf.

 

Newyddion bro yr wythnos

Y diweddaraf yn y stori am ladrata yn rhai o gapeli Caernarfon – ar Caernarfon360.

Arestio chwech ar amheuaeth o ddwyn o Gapel Salem a Chapel Caersalem

Gohebydd Golwg360

Y difrod eisoes wedi bod yn ergyd ariannol i’r capeli.

 

Blog yr wythnos

Beicio o Ecwador nôl i Gymru oedd cynllun Rhodri Price o Lanbed a’i gefnder Pedr. Ond daeth pethau i stop yn sydyn. Dyma’r hanes yn ei eiriau e’ ar Clonc360.

Trafferth ym mharadwys

Rhodri Price

Y Coronafeirws yn dod ag antur seiclo’r byd i ben.

 

Papur bro yr wythnos

Er nad ‘prosiect papurau bro’ yw Bro360, rydym wedi camu i’r adwy i helpu rhai o bapurau Cymru barhau i gyhoeddi (yn ddigidol) dros y cyfnod yma. Y diweddara o’r 25 papur i gyhoeddi yw’r Blewyn Glas yn Nyffryn Dyfi, ac maent wedi newid eu henw i gyd-fynd â’r cyfnod – da.

Fideo, darn barn, blog a newyddion yn torri am dân – prif straeon bro yr wythnos hon

Lowri Jones

Braslun o’n hoff straeon ar y gwefannau lleol yn ystod yr wythnos ddiwethaf.

Helfa Pryfedtach Prys a’r Pryfed

09:30, 22 Gorffennaf – 16:00, 31 Awst (Digwyddiad am ddim, codir tal mynediad arferol i'r ardd.)

Gwersyll y Fyddin Rufeinig

10:30, 22 Gorffennaf – 15:30, 26 Gorffennaf (£2.50 y plentyn)

Gweithgareddau Crefft Llwyn Am Ddim

09:30, 23 Gorffennaf (Am ddim ond angen archebu lle)