#EinBro: Fideos pobol Dyffryn Nantlle yn cyrraedd y miloedd

Pobol y Dyffryn fu’n creu llu o fideos amrywiol a difyr ar ddiwrnod mawr DyffrynNantlle360

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Diolch i bobol Dyffryn Nantlle am fywiogi eich gwefan fro heddiw (5 Mehefin 2020) ar ddiwrnod #EinBro.

Dathliad yw #EinBro – dathliad i nodi bod gwefan DyffrynNantlle360 ar ei newydd wedd, ac yn lle hawdd i bawb sy’n byw yn lleol i gyfrannu eu stori.

Erbyn 8pm ar y noson roedd y fideos wedi’u gwylio dros 3,500 o weithiau, a’r ffigurau yn dal i dyfu wrth i’r sesiwn olaf gael ei chyhoeddi!

Dyma bigion y sesiynau trwy gydol y diwrnod. Mwynhewch!

Animeiddio bro: Fideo cŵl am ddylunio ac animeiddio gan Lleucu Non:

Sesiwn gelf – Lleucu Non

Lleucu Non, yr atrist ifanc, yn dangos sut i greu animeiddiad! Dilynwch Lleucu ar instagram – @lleucunon

Posted by DyffrynNantlle360 on Friday, 5 June 2020

 

Coginio bro: Biscoff blondies gyda Meinir Wyn:

Coginio 'Bisgoff blondies' gyda Meinir.

Dysgwch sut i goginio 'Biscoff blondies' gyda Meinir! Dilynwch instagram @cacennaumeinir er mwyn gweld llwyth o gynnyrch blasus!

Posted by DyffrynNantlle360 on Friday, 5 June 2020

 

Darlunio bro: Dysgu sut mae rwdlo cymeriadau Gwlad y Rwla, gydag Angharad Tomos

Sesiwn tynnu llun 'Rala Rwdins' gyda Angharad Tomos

Dysgwch sut i dynnu llun Rala Rwdins wrth wylio'r fideo yma gan yr awdures, Angharad Tomos. #EinBro

Posted by DyffrynNantlle360 on Friday, 5 June 2020

 

Barddoni bro: Cyflwyniad i gynganeddu gan Carwyn Eckley. Ac mae ei enghreifftiau i gyd yn llinellau lleol!

Sesiwn farddoniaeth – Carwyn Eckley

Cyflwyniad i gynghanedd gyda Carwyn Eckley!

Posted by DyffrynNantlle360 on Friday, 5 June 2020

 

Hanes bro: Criw Treftadaeth Disylw sy’n ein tywys trwy hanes Chwarel Dorothea

 

Hanes bro: Cynllun sychu Dyffryn Nantlle, gan John Dilwyn

Hanes #EinBro – John Dilwyn Williams

Hanes cynllun sychu Dyffryn Nantlle gan John Dilwyn Williams.

Posted by DyffrynNantlle360 on Friday, 5 June 2020

 

Cwis bro: Cwis am Ddyffryn Nantlle a cherddoriaeth Gymraeg gan Osian a Hedydd:

Cwis #EinBro – DyffrynNantlle

Cwis am Dyffryn Nantlle a Cherddoriaeth Cymraeg gyda Osian a Hedydd

Posted by DyffrynNantlle360 on Friday, 5 June 2020

 

Plant bro: Stori, cân a hwyl i’r plant gyda Chlwb Sblash, gan Trey McCain:

Clwb Sblash!

Ymunwch gyda Trey ac Amelia i gael stori, cân, ac i greu!

Posted by DyffrynNantlle360 on Friday, 5 June 2020

 

Artistiaid bro: Gig ddim-cweit-yn-fyw(!) diwedd y noson gyda rhai o artistiaid y Dyffryn:

Caneuon #EinBro – Artistiaid y Dyffryn

Rhai o ganeuon artistiaid y Dyffryn, sydd wedi cael eu recordio yn ystod y cyfnod o dan glo!

Posted by DyffrynNantlle360 on Friday, 5 June 2020

 

Ac yn ola, fideo’r criw lleol sy’n esbonio pam eu bod nhw’n cymryd rhan gyda’u gwefan fro:

 

Diolch i bawb o Ddyffryn Nantlle am gymryd rhan heddiw, a dangos rhywfaint o’r hyn sy’n bosib ar DyffrynNantlle360.

1 sylw

Ceridwen
Ceridwen

Wedi mwynhau y fideos, difyr iawn.

Mae’r sylwadau wedi cau.