Her pêl-droed Dyffryn Nantlle

Her i gadw cefnogwyr clybiau pêl-droed Dyffryn Nantlle yn brysur!

Guto Jones
gan Guto Jones

Er gwaetha’r ffaith bod pawb yn styc yn tŷ erbyn hyn, mae’n bwysig ein bod yn cadw’n brysur, yn cadw cysylltiad, ac yn cadw’r hwyl!

Mae’r tymor pêl-droed ar stop ar hyn o bryd, a’r chwaraewyr a’r cefnogwyr wedi methu gweld ei gilydd ers chydig wythnosau.

Ond, mae clybiau pêl-droed Nantlle Vale a Talysarn Celts wedi bod yn greadigol iawn ar y cyfryngau cymdeithasol, er mwyn cadw cysylltiad yn y cyfnod od ’ma.

Mae rhai o chwaraewyr Nantlle Vale wedi bod yn ymarfer eu sgiliau pêl-droed gyda phapur tŷ bach yn y tŷ, tra bod Talysarn Celts wedi bod yn dymuno pen-blwydd hapus i un o’u cefnogwyr ifanc, gan ei fod yn methu gwylio ei hoff dîm yn chwarae ar hyn o bryd:

 

Diolch anferthol i Pete a’r hogia am neud y fideo spesial ma i Mabon heddiw – wedi gwneud ei ddiwrnod o!! Diolch hogia ⚽️?⚽️

Posted by CPD Talysarn Celts on Monday, 6 April 2020

 

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, mae’r ddau glwb wedi cwblhau her ‘tîm delfrydol’ DyffrynNantlle360 hefyd.

Cafodd cefnogwyr clybiau pêl-droed y Dyffryn y cyfle i ddewis rhai o’u hoff chwaraewyr sydd wedi cynrychioli eu tîm, cyn enwebu rhywun arall i gwblhau’r her.

Dyma oedd rhai o’r enwau mwyaf poblogaidd i ymddangos dros Nantlle Vale a Talysarn Celts:

CPD Nantlle Vale:

Gôl – Kev Davies

Amddiffyn – Chris Parry

Midffîld – Neil Thomas

Streicar – Dave Parry

Hyfforddwr – Dic Williams

Cefnogwr – Begw Elain/Mass Bwla

 

CPD Talysarn Celts:

Gôl – G Bwtch

Amddiffyn – Neil Jacks

Midffîld – Geoff Parry

Streicar – Gwyn Jones

Hyfforddwr – Ali Bach

Cefnogwr – Chick

Un o’r prif resymau i ni gychwyn yr her yma oedd i dynnu sylw at gyfrifon DyffrynNantlle360 ar gyfryngau cymdeithasol, ac i gynyddu’r niferoedd sy’n dilyn.

Mae’n bwysig iawn i unrhyw wefan gael tudalennau llwyddiannus ar y cyfryngau cymdeithasol, gan fod hyn yn galluogi’r straeon i gyrraedd mwy o bobl.

Un ‘stat’ sy’n pwysleisio pwysigrwydd y cyfryngau cymdeithasol yw hwn: o’r 5 prif stori ar y gwefannau bro ers Ionawr, mae 71% o’r traffic wedi dod o’r cyfryngau cymdeithasol; ac o’r traffic hwnnw daeth 94% o Facebook!

Felly, helpwch DyffrynNantlle360 i gryfhau!

Dilynwch ar Twitter a hoffech y dudalen Facebook.

Ar ôl hoffi’r dudalen Facebook, cofiwch roi gwahoddiad i’ch ffrindiau!

Helfa Pryfedtach Prys a’r Pryfed

09:30, 22 Gorffennaf – 16:00, 31 Awst (Digwyddiad am ddim, codir tal mynediad arferol i'r ardd.)

Gwersyll y Fyddin Rufeinig

10:30, 22 Gorffennaf – 15:30, 26 Gorffennaf (£2.50 y plentyn)

Gweithgareddau Crefft Llwyn Am Ddim

09:30, 23 Gorffennaf (Am ddim ond angen archebu lle)