Mae’r coronafeirws wedi newid pethe. Be nesa?

Mae Bro360 a Radio Beca yn gwahodd pobol gogledd Ceredigion i ddychmygu’r dyfodol yn PROSIECT FORY

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Pan ddaw’r argyfwng i ben, beth sy’n debygol o ddigwydd? Mynd nôl i fel oedd pethe (neu waeth) neu newid er gwell?

P’un fydd hi?

Gwahoddiad yw hwn i chi ymuno â sgwrs Prosiect Fory gogledd Ceredigion.

Dewch i ddychmygu’r dyfodol (ac wedyn, ei greu).

Nos Fercher 10 Mehefin am 8pm ar Zoom

Dyma’n cyfle i ddefnyddio’r cyfnod hwn i edrych o heddi yr argyfwng tuag at fory’r hyn a allai fod.

Am gymryd rhan? Ebostiwch lowrijones@golwg.com i gael y cod Zoom i ymuno – mae’n well ein bod yn casglu enwau pobol er mwyn  ech gadael chi mewn!

Dyma’r ddolen i’r Zoom, a’r cyfrinair yw: un tri tri tri dim chwech

Mae Prosiect Fory yn gydweithrediad rhwng Bro360 a Radio Beca – mentrau sy’n gweithredu fel cyfrwng i wneud gwahaniaeth yn ein bröydd.