Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Mae unrhyw beth yn bosib gyda’r dechnoleg ddiweddara!

Mae unrhyw beth yn bosib – dyna un peth ddysgon ni ar stondin Bro360 yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst.

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Gwenlli o BROCast Ffestiniog yn ysbryroli’r criw ifanc i greu fideos

“Mae unrhyw beth yn bosib gyda’r dechnoleg ddiweddara!”

Dyna un peth ddysgon ni ar stondin Bro360 yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst.

Gobeithio bod brwdfrydedd y criw ddaeth i gynnal sesiynau digidol gyda ni bob pnawn yn ysbrydoliaeth i ni fynd ati i gydio yn y cyfryngau rhad a rhwydd sydd ar gael er mwyn gwneud gwahaniaeth i’n bro.

Cadwch lygad ar gyfryngau Bro360 – bydd yr holl tips am sut mae creu
– posteri deniadol,
– fideos byr,
– podcasts newydd, a
– GIFs Cymraeg
yn cael eu rhannu’n fuan!

Diolch yn dalpe i Iwan Standley, Daf Owain, Chris a Geth (Sôn am Sîn), Gwenlli a Cadi (BROCast).

Os hoffech drefnu sesiwn hyfforddiant ar rhyw elfen ddigidol, cofiwch gysylltu â Bro360.

Sesiwn ar greu podcasts gan Chris a Geth, sy’n creu podcast Sôn am Sîn
Creu posteri digidol deniadol gan y dylunydd Daf Owain