Tips360 #1 – Sut mae rhannu dolen ar Facebook yn dwt?

Y cynta o gynghorion bach digidol Bro360 dros gyfnod yr adfent

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Beth mae’r cyfnod yma o’r flwyddyn yn ei olygu i chi?
I ni yn Bro360, mae’n golygu rhannu pethe da gyda’n gilydd…

I ddathlu’r adfent, ry’n ni am rannu a rhoi tips bach i chi bob dydd cyn y Dolig.

Dyma’r anrheg cynta o 24 – tip bach sy’n dangos sut ma’ rhannu dolen i wefan yn dwt neis mewn post Facebook.

 

drama

07:00, 13 Mehefin (£4 i oedolion a £2 i blant)

Taith Gerdded Llyn y Gadair

18:00, 13 Mehefin (Am ddim neu £1 am drafnidiaeth i Rhyd Ddu)

Comedi yn Y Cŵps

19:30, 13 Mehefin (£5 ymlaen llaw / £8 ar y drws)

Aduniad GwyrddNi

18:30, 14 Mehefin (Am ddim)