Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Tips360 #19 – Sut mae hyrwyddo digwyddiad lleol?

Defnyddio calendr newydd dy wefan fro i hyrwyddo digwyddiadau lleol.

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Calendr BroAber360 ym mis Rhagfyr 2019

Mae gen ti ddigwyddiad lleol ti am i bawb w’bod amdano… sut mae ei hyrwyddo ar dy wefan fro?