Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Tips360 #21 – Sut mae gwneud y mwya’ o iMovie?

Wyt ti am olygu sawl clip neu lun at ei gilydd y greu ffilm fach?

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Wyt ti am olygu sawl clip neu lun at ei gilydd y greu ffilm fach?

Dyma sut mae defnyddio ap iMovie mewnforio clipiau, torri a newid trefn clipiau a gosod testun 👇

Os oes gen ti Android yn hytrach nag iPhone, gelli wneud llawer o’r pethau hyn ar ap YouCut.