Tips360 #18 – Sut mae golygu sain ar iMovie?

Mae’n bosib defnyddio meddalwedd golygu fideo i olygu clipiau sain yn unig.

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Mae’n bosib defnyddio meddalwedd golygu fideo (fel iMovie neu Final Cut Pro) i olygu clipiau sain yn unig, os nag oes gen ti feddalwedd golygu sain penodol.

Wrth fynd i safio dy ffeil, newid y fformat i ‘Audio Only’, a newid fformat y ffeil i un o’r fformatau sain (sef MP3 neu WAV)

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-Coch

19 Ebrill – 20 Ebrill (Nos Wener £1.00 Prynhawn Sadwrn Oedolion £3.00 Plant Ysgol £1.00 Nos Sadwrn Oedolion £4.00 Plant Ysgol £1.00)

Six Inches of Soil – ffilm a thrafodaeth

19:00, 19 Ebrill (£3.50 i dalu costau: FFERMWYR A RHAI DAN 18oed AM DDIM)