Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Tips360 #18 – Sut mae golygu sain ar iMovie?

Mae’n bosib defnyddio meddalwedd golygu fideo i olygu clipiau sain yn unig.

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Mae’n bosib defnyddio meddalwedd golygu fideo (fel iMovie neu Final Cut Pro) i olygu clipiau sain yn unig, os nag oes gen ti feddalwedd golygu sain penodol.

Wrth fynd i safio dy ffeil, newid y fformat i ‘Audio Only’, a newid fformat y ffeil i un o’r fformatau sain (sef MP3 neu WAV)