Tips360 #5 – Sut mae ffindio’r πŸ€“ πŸ•ΊπŸ» πŸ™ˆ?!

Wyt ti’n gwybod y galli di gael gafael ar emojis wrth weithio mewn unrhyw raglen? 😎

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Galli di gael gafael ar emojis wrth weithio yn unrhyw raglen – ar y mac a’r PC.

Dyma sut…