Tips360 #5 – Sut mae ffindio’r ? ?? ??!

Wyt ti’n gwybod y galli di gael gafael ar emojis wrth weithio mewn unrhyw raglen? ?

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Galli di gael gafael ar emojis wrth weithio yn unrhyw raglen – ar y mac a’r PC.

Dyma sut…