Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Tips360 #22 – Sut mae dewis lliwiau gwahanol ar Instagram?

Pan ti eisiau i’r testun fod yn gwmws yr un lliw â darn o dy lun ar Instagram – ti angen y pipette!

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Pan ti eisiau i’r testun fod yn gwmws yr un lliw â darn o dy lun ar Instagram – ti angen y pipette!

Dyma Guto yn dangos sut mae gwneud: