Sori! Mae鈥檔 bosib na fydd dy borydd yn gweithio鈥檔 iawn gyda鈥檙 safle ar hyn o bryd. Ry鈥檔 ni鈥檔 annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Tips360 #4 – Defnyddia’r Gymraeg sy ‘da ti i rannu sg么r dy glwb chwaraeon

Does dim angen Cymraeg ffansi i rannu pethau ar-lein!

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Sdim ishe Cymraeg ffansi!

Defnyddia鈥檙 Gymraeg sy 鈥榙a ti i rannu sg么r dy d卯m chwaraeon lleol ar Facebook, Twitter, Insta, Snapchat…
Mae tamed bach o Gymraeg yn mynd ymhell.

Jest gobeithio bydd byth angen i ti s么n am gael crasfa / cweir!