Tips360 #2 – Cofia wenu ar ddechrau podcast!

Er bod neb yn gweld dy wyneb, mae gwenu’n gallu gwneud gwahaniaeth wrth gyflwyno dy hun!

Lowri Jones
gan Lowri Jones