Tips360 #14 – Sut mae cael dy dagio ar Twitter?

Wyt ti am wneud yn siŵr bod modd i dy wefan fro dagio dy gyfrif Twitter?

Lowri Jones
gan Lowri Jones