Tips360 #14 – Sut mae cael dy dagio ar Twitter?

Wyt ti am wneud yn siŵr bod modd i dy wefan fro dagio dy gyfrif Twitter?

Lowri Jones
gan Lowri Jones

I wneud yn siŵr bod modd i gyfrifon eraill (e.e. dy wefan fro!) dagio dy gyfri di neu dy fudiad ar Twitter, efallai y bydd angen i ti newid dy osodiadau ?