Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Dilyn y gwefannau bro ar y cyfryngau cymdeithasol

Manylion cyfrifon y gwefannau bro mewn un man

Lowri Jones
gan Lowri Jones

I gael gw’bod am eich straeon lleol diweddara, cofiwch ddilyn eu cyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol:

GWEFAN GOGLEDD CEREDIGION
BroAber360 ar Facebook
@BroAber_360 ar Twitter

GWEFAN ARDAL LLANBED
Clonc360 ar Facebook
@clonc360 ar Twitter

GWEFAN DYFFRYN NANTLLE
DyffrynNantlle360 ar Facebook
@nantlle_360 ar Twitter
@dyffrynnantlle360 ar Insta

GWEFAN DYFFRYN OGWEN
DyffrynOgwen360 ar Facebook
@ogwen360 ar Twitter