Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Croeso i’r calendr digidol!

Cyhoeddi lle ar bob gwefan fro i chi hyrwyddo eich digwyddiadau lleol ar unwaith.

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Mae digwyddiadau gwahanol yn cael eu cynnal o hyd, ym mhob man.

‘Dyw pawb ddim yn gwybod amdanyn nhw. Mae ambell un yn colli noson â hanner am eu bod nhw’n meddwl bod ‘dim byd mlân’.

Be sy’ ei angen fan hyn?

Calendr digidol!

Ac mae calendr digidol y gwefannau bro wedi cyrraedd! Lle hwylus i chi hyrwyddo digwyddiadau lleol a fydd, gobeithio, yn helpu i ddod â phobol at ei gilydd yn ein cymdogaethau.

Dyma sut mae defnyddio’r calendr a hyrwyddo eich digwyddiad lleol: