Croeso i’r calendr digidol!

Cyhoeddi lle ar bob gwefan fro i chi hyrwyddo eich digwyddiadau lleol ar unwaith.

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Mae digwyddiadau gwahanol yn cael eu cynnal o hyd, ym mhob man.

‘Dyw pawb ddim yn gwybod amdanyn nhw. Mae ambell un yn colli noson â hanner am eu bod nhw’n meddwl bod ’dim byd mlân’.

Be sy’ ei angen fan hyn?

Calendr digidol!

Ac mae calendr digidol y gwefannau bro wedi cyrraedd! Lle hwylus i chi hyrwyddo digwyddiadau lleol a fydd, gobeithio, yn helpu i ddod â phobol at ei gilydd yn ein cymdogaethau.

Dyma sut mae defnyddio’r calendr a hyrwyddo eich digwyddiad lleol:

Lansiad | Camu gan Iola Ynyr

19:30, 12 Mehefin (Am ddim)

drama

07:00, 13 Mehefin (£4 i oedolion a £2 i blant)

Taith Gerdded Llyn y Gadair

18:00, 13 Mehefin (Am ddim neu £1 am drafnidiaeth i Rhyd Ddu)

Comedi yn Y Cŵps

19:30, 13 Mehefin (£5 ymlaen llaw / £8 ar y drws)

Aduniad GwyrddNi

18:30, 14 Mehefin (Am ddim)