Mehefin 2024

Rhifyn mis Mehefin 2024 o’r Glorian

Y Glorian
gan Y Glorian

Yn y rhifyn yma mae digon o hanesion, sy’n cynnwys:

 • Calendr Digwyddiadau
 • Hanesion o’r pentrefi
 • Eisteddfod yr Urdd Ynys Môn 2026
 • Hanes Primin Môn
 • Difyrion Digidol
 • Clybiau Pel Droed Gwalchmai ac Aberffraw
 • Newyddion Rhun ap Iorwerth
 • Cyhoeddi Eisteddfod Môn Bro Seiriol 2026
 • Gwyl Ddrama Eisteddfod Môn Bro Alaw 2024
 • Rhosydd Bach
 • Colofn Gwenllian Jones Rowlinson
 • Hanes Arddangosfa John Elias
 • Hanes Hannah Hoyer, Athrawes i’r Deillion
 • Hanes o’r Ysgolion

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud