Mehefin 2024

Y Dinesydd 

Y Dinesydd
gan Y Dinesydd

Golygwyd gan Hywel Jones

  • Gwilym Roberts yn derbyn Tlws Coffa Aled Roberts
  • Teyrnged i Owen John Thomas
  • Côr Ifor Bach yn ennill cystadleuaeth gorawl S4C Côr Cymru 2024
  • Mis Mai prysur i Gôr Meibion Taf
  • Bwytai Merch y Ddinas Lowri Haf Cooke ar Graze, Gwesty’r Hilton
  • Colofn Chwaraeon Hywel Owen yn cloriannu diwedd tymhorau Clwb Pêl-droed Cymric a Chlwb Rygbi Cymry Caerdydd

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud