Gorffennaf 2024

Rhifyn mis Gorffennaf o’r Glorian

Y Glorian
gan Y Glorian

Yn y rhifyn yma mae digon o hanesion, sy’n cynnwys:

 • Calendr Digwyddiadau
 • Hanesion o’r pentrefi
 • Cerddwyr Môn
 • Difyrion Digidol
 • Portreadau Bro – William Lewis
 • Cyflwyniad i Blastai Môn
 • Colofn Huw Tegid
 • Clybiau Pel Droed Gwalchmai ac Aberffraw
 • Newyddion Rhun ap Iorwerth
 • Rhosydd Bach
 • Hanes o’r Ysgolion

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud