Ebrill 2024

Papur Bro Dyffryn Teifi. Yn ymestyn o Gastell Newydd Emlyn i Lanllwni.

Y Garthen
gan Y Garthen
109657_Garthen_EBRILL_2024_We

Yn y rhifyn hwn:

Llongyfarchiadau i Sara Davies ar ennill “Cân i Gymru”.

Cylch Cinio Llandysul yn Dathlu 50

Dydd Gweddi’r Byd

Clwb Gwanwyn Neuadd yr Ysgol Llanfihangel-ar-Arth

Clwb Croeso

Ydych chi’n adnabod y Tŷ hwn?

Dathliad aur Merched y Wawr Bargod Teifi

Eisteddfod Llanfihangel-ar-Arth a’r Plwyf

Dawnswyr Talog

Cymdeithas Cymrodorion Llandysul

Sul Cenedlaethol Cymdeithas Cymrodorion Llandysul

Merched y Wawr Llandysul

CFFI: Llanllwni, Ceredigion

Ysgolion: Bro Teifi, Penboyr, Llanllwni, Cae’r Felin Pencader, Brynsaron

Digwyddiadur: Dydd Agored “Stori Fawr”, Yr Amgueddfa Wlan, Caffi Trwsio Castell Newydd Emlyn

Tudalen i Blant dan 8 oed

Llongyfarchiadau / Pen-blwydd hapus / Cydymdeimlad

Swdocw

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud