Ebrill 2024

Rhifyn mis Ebrill o’r Glorian

Y Glorian
gan Y Glorian

Yn y rhifyn yma mae digon o hanesion, sy’n cynnwys:

 • Codi Arian yn Llannerchymedd
 • Clwb Rotari Llangefni
 • Calendr Digwyddiadau
 • Hanesion o’r pentrefi
 • Portreadau Bro – Edward Morus Jones
 • Byd y Corau
 • Cip ar Hanes Talwrn
 • Teyrngedau
 • Hel pres at Eisteddfod yr Urdd 2026
 • Cofio E Cefni Jones
 • Dyfodol Newydd Peniel, Llangefni
 • Rhosydd Bach
 • Hanes o’r Ysgolion

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud