Chwefror 2024

Rhifyn diweddaraf Y Dinesydd 

Y Dinesydd
gan Y Dinesydd

Golygwyd gan Eirian a Gwilym Dafydd

  • Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd 2024
  • Gwilym Morgan – Enillydd Dysgwr y Flwyddyn Eisteddfod yr Urdd yn lansio’r dyddiadur gofidiau cyntaf yn y Gymraeg
  • Siaradwyr Cymraeg Newydd – Cyfraniad gan Irram Irshad
  • John Parry-Jones yn bwrw golwg ar lwyddiant diweddar Clwb Rygbi Cymry Caerdydd

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud