Tachwedd 2023

Talent a llwyddiant Eisteddfod CFfI

Y Gadlas
gan Y Gadlas

Merched Nantglyn fu’n golygu mis yma. Cewch hanes a lluniau llwyddiant ieuengtid y fro yn Eisteddfod Clybiau Ffermwyr Ifanc. Holi ac Ateb ‘O Nantglyn i Alabama’.  Diolch, diolch yw fy nghan gan Merfyn Hughes yn rhannu ei brofiad yn yr ysbyty ers dros wyth mis, a mwy, ac wrth gwrs newyddion o’n pentrefi. Mwynhewch y darllen.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud