Rhagfyr 2022 – Ionawr 2023

Papur Bro Dyffryn Teifi. Yn ymestyn o Gastell Newydd Emlyn i Lanllwni!

Y Garthen
gan Y Garthen
Garthen_Ionawr_2023

Tudalen Blaen y Garthen – Cacen Nadolig i’r Banc Bwyd

Yn y rhifyn yma:

 • Cacen Nadolig i’r Banc Bwyd
 • Cwis Cenedlaethol Dim Clem y Mentrau Iaith
 • Ffair Nadolig Llandysul 2022
 • Clwb Croeso Llandysul
 • Merched Glannau Teifi
 • Cymdeithas Cymrodorion Llandysul
 • Gŵyl Calan Hen – Ionawr 12fed Eglwys Llandysul
 • Merched y Wawr Llandysul a’r Cylch
 • Merched Y Wawr Pencader a’r Cylch
 • Neuadd Penrhiwllan yn 70 oed
 • Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf
 • Newyddion Pwyllgor Pafiliwn Pencader
 • Ysgol Penboyr
 • Ysgol Brynsaron
 • Drefach Felindre a’r Cylch
 • Pencader
 • CFfI Llanllwni
 • Erthygl Elin Jones AS a Ben Lake AS
 • Digwyddiadur
 • Canolfan Dysgu
 • Cymraeg Genedlaethol
 • Difyrion
 • Digidol gyda Deian ap Rhisiart
 • Adolygiadau Llyfrau- O’r Da i’r Direidus – Hunangofiant Aled Hall a BRETHYN GWLAD gan Eirwyn George
 • Clwb 100 Y Garthen
 • CYSTADLEUAETH SWDOCW – AGORED I BAWB
 • Tudalen i blant

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud