Medi 2023

Rhifyn diweddaraf Papur Menai

Papur Menai
gan Papur Menai

Yn y rhifyn hwn:

 • Dwy farn am yr Eisteddfod Genedlaethol
 • Hawl i Holi – Nia Wyn Jones, Llansadwrn
 • Rhan 2 ‘Dan Weu Sanau’ – colofn i’ch helpu chi weu
 • Newyddion yr ysgolion dros yr haf
 • Newyddion o’r pentrefi
 • Colofn ‘O Ben Tŵr Marcwis’
 • Colofn lenyddol – Eilwen Morris a’i hadolygiad o Sgythia gan Gwynn ap Gwilym
 • Miri Menai – posau i’r plant
 • Chwaraeon a hamdden yr ardal
 • Hanes Iestyn Seiriol – ‘Yn ôl o Dde Corea’
 • Myfyrdodau am bêl-droed lleol

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud