Medi 2023

Papur Bro Dyffryn Teifi. Yn ymestyn o Gastell Newydd Emlyn i Lanllwni.

Y Garthen
gan Y Garthen
Garthen_Medi_23_-ELJ

Waffle Tregroes yn dathlu 40 mlynedd – newyddion yn Y Garthen

Beth sy’ yn Y Garthen mis Medi 2023:

 • Waffle Tregroes yn dathlu 40 mlynedd
 • Merched y Wawr Llandysul a’r Cylch
 • Clwb 100 Sioe Llandysul
 • Ysgol Tregroes
 • Cerdd a Drama Ysgol Bro Teifi
 • Llandyfrïog
 • Ysgol Talgarreg
 • Eglwys Llanarth
 • Eglwys Mydroilyn
 • Rhodd er cof am Cen Llwyd
 • CFFI Ceredigion
 • Adolygidad “Llygad Dieithryn” gan Simon Chandler
 • Ysgol Llanarth
 • Ysgol Bro Sion Cwilt
 • Menter Gorllewin Sir Gâr
 • Colofn Difyrion Digidol
 • Clwb Sul Tabernacl Pencader
 • Ysgol Bryn Saron
 • Wythnos Garnifal Dre-fach Felindre
 • Swdocw
 • Tudalen i blant dan 8 oed

Digwyddiadau i ddod:

 • Ffair Elen o Landysul, Mam Owain Glyndŵr
 • Penwythnos Cerdded Llandysul a Phont-Tyweli 2023
 • Cyngerdd Hwyliog Sioe’r Cardis

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud