Ebrill 2023

Newyddion ardal Y Glannau

Y Glannau
gan Y Glannau

Erthyglau

  • Colli Mr. John Gruffydd Jones
  • Colofn yr ifanc
  • Led ym Mhensal Gwladwr-Y Llun
  • Maes y meddyg
  • Difyrion digidol
  • Pêl-droed lleol
  • Dal i chwarae rygbi yn 67 oed!
  • Dathliad Dydd Gŵyl Dewi
  • Albwm newydd The Alarm

 

Newyddion trefi a phentrefi yr ardal 

Trelawnyd, Treffynnon, Y Rhyl, Prestatyn, Llanelwy, Rhydwen a Carmel, Tremeirchion, Abergele, Caerwys.

 

Newyddion ysgolion yr ardal

Glan Clwyd, Dewi Sant, Gwenffrwd, Ysgol Y Llys, Trelogan

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud