Tachwedd 2022

Y Dinesydd 

Y Dinesydd
gan Y Dinesydd
Tachwedd-2-2022-1

Golygwyd gan Eirian a Gwilym Dafydd

  • Cofebau Rhyfel yng Nghaerdydd a’r Iaith Gymraeg
  • Malcolm Thomas, pennaeth cyntaf Ysgol Glantaf yn rhannu rhagor o’i atgofion
  • Colofn chwaraeon Hywel Owen ar Gymru yng Nghwpan y Byd

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud