Mehefin 2022

Rhifyn arbennig Eisteddfod yr Urdd

Y Gadlas
gan Y Gadlas

Betws yn Rhos fu’n gyfrifol am olygu y mis hwn. Digon o luniau o Eisteddfod yr Urdd lwyddiannus yn Ninbych: Holi hwn a holi llall, erthyglau difyr, rysetiau, newyddion o’r pentrefi a llawer mwy.

Mwynhewch ei ddarllen.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud