Medi 2022

Rhifyn diweddaraf Papur Menai

Papur Menai
gan Papur Menai
  • Cyfrinach Traeth Llanddona – Hanes William Ellis Williams a’r ‘Bamboo Bird’
  • Rysait ‘Swiss Roll’ Mwyar Duon – a chystadleuaeth i ennill tocyn £30!
  • Y Golofn Lenyddol – barddoniaeth John Hugh Jones gan Dr Cen Williams
  • Newyddion y pentrefi
  • Newyddion yr ysgolion
  • Cologn newydd sbon ‘Wini Werdd’
  • Colofn ‘O Ben Tŵr Marcwis’
  • Hawl i Holi – Iolo Cheung
  • Hanes pencampwr newydd rhedeg 800m Prydain – Joseff Morgan
  • A nifer o erthyglau difyr eraill!

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud