Mai 2022

Y Dinesydd

Y Dinesydd
gan Y Dinesydd

Golygwyd gan Bríd Williams

• Côrdydd enillwyr Côr Cymru 2022

• Llongyfarchiadau Ysgol Bro Morgannwg ar ennill cystadleuaeth ‘Cwpan Cymru’

• Bechgyn Ysgol Glantaf yn rhan o dîm rygbi Ysgolion Caerdydd dan 15 a enillodd y darian Dewar

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud