Mai 2022

Rhifyn mis Mai 2022 o’r Glorian

Y Glorian
gan Y Glorian

Yn y rhifyn yma mae digon o hanesion, sy’n cynnwys:

 • Croeso i Eisteddfod Môn Bro Esceifiog 2022 a hanes Noson Cyflwyno Tlysau’r Eisteddfod
 • Calendr Digwyddiadau
 • Hanesion o’r pentrefi
 • Teyrngedau
 • Galwad Natur
 • Newyddion Virginia Crosbie a Rhun ap Iorwerth
 • O’r Cynghorau
 • Atgofion Plentyndod yn Llangefni
 • Theatr Fach Llangefni
 • Atgofion o bentref Talwrn
 • Cymdeithas Pysgota
 • Cefni
 • Clwb
 • Rygbi Llangefni
 • Atgofion Howel Owen
 • Portreadau Bro – Trefor Edwards
 • Colofn Huw Tegid
 • Rhosydd Bach
 • Byd y Corau
 • Cnoi Cil
 • Hanes Percy Hughes
 • Hanes o’r Ysgolion

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud