Hydref 2021

Rhifyn mis Hydref o’r Glorian sy’n llawn o hanesion mis Medi

Y Glorian
gan Y Glorian

Yn y rhifyn yma mae digon o hanesion, sy’n cynnwys:

 • Priodasau
 • Lansio llyfr newydd Marlyn Samuel
 • Hanes o’r pentrefi
 • O’r Cynghorau
 • Byd y Corau
 • Hanes Cadair Eisteddfod Môn Bro Esceifiog
 • Galwad Natur
 • Hanes Tref a Siopau Llangefni
 • Cwis y Glorian gan Huw Tegid
 • Teyrngedau i’r rhai a gollwyd
 • Cofio Hugh Price, Talwrn
 • Ysgolion

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud