Bro360

Dydd Mawrth yn Eisteddfod yr Urdd

Dilynwch hynt a helynt pobol ifanc Arfon a Cheredigion ar flog byw Bro360!

17:04 โ†‘

17:03 โ†‘

16:10 โ†‘

15:57 โ†‘

15:44 โ†‘

Ecsgliwsif!

Cyfle i glywed cรดr Ysgol Bro Teifi yn ymarfer ar y maes, cyn cystadlu ar y llwyfan nes ymlaen.

Pob hwyl iddyn nhw yn y gystadleuaeth ar y llwyfan am 4.45pm, a da iawn i Ffion a Peredur am fod yn ohebwyr bro!

15:42 โ†‘

Elen a Marged o Ysgol Bro Pedr / Cwmann yn edrych nรดl ar y gystadleuaeth Cogurdd.

15:07 โ†‘

14:50 โ†‘

๐Ÿ† CANLYNIAD! ๐Ÿ†

Parti Cerdd Dant Bl6 ac Iau (D)

1af – Ysgol Plascrug, Ceredigion

14:49 โ†‘

๐Ÿ† CANLYNIAD! ๐Ÿ†

Deuawd Bl6 ac Iau

1af – Fflur Erin a Seren, Ysgol y Garnedd, Arfon

14:48 โ†‘

๐Ÿ† CANLYNIAD! ๐Ÿ†

Grwp Llefaru Bl6 ac Iau

2il – Ysgol Bro Teifi, Ceredigion