Dilyn dy dîm

Ydy chwaraeon lleol yn bwysig?

Yn y sgwrs Zoom yma ar ddechrau ‘tymor’ rhai cynghreiriau lleol, cawn gyfle i glywed gan sylwebwyr, pyndits a phobol sydd wrthi’n rhoi eu clybiau lleol ar y map. Ydyn nhw’n meddwl bod rhoi sylw i chwaraeon lleol yn bwysig?

Bydd y rhedwr, blogiwr a phodcastiwr, Owain Schiavone, yn arwain sgwrs gyda chriw amryddawn o fyd y campau:

  • y sylwebydd a’r cyflwynydd Nic Parry
  • y pyndit a’r cyn-chwaraewr pêl-droed rhyngwladol Gwennan Harries
  • y cyflwynydd, cynhyrchydd a chyn-chwaraewr rygbi Rhodri Gomer
  • sylfaenydd y blog seiclo Cymraeg Y Ddwy Olwyn – Gruffudd Emrys
  • a swyddog cyfryngau CPD Nantlle Vale a chrëwr fideos – Begw Elain

Dewch i rannu profiadau a darganfod sut gallwn ni, fel ffans ein clybiau chwaraeon lleol, ddefnyddio’r we i rannu’r goliau a’r ceisiau, i ddarlledu barn y ffans o’r stand, i drin a thrafod chwaraeon lle mae’r cyfan yn dechrau – ar lawr gwlad.

I bwy? I bob ffan sydd â ffôn!

Cofrestrwch o flaen llaw.