Y Gambo – rhifyn Ionawr/Chwefror 2021

Rhifyn misoedd Ionawr/Chwefror

Y Gambo
gan Y Gambo
  • NEWYDDION Y PENTREFI
  • STACAN YR AWEN
  • PIP I FYWYDAU EIN GILYDD                                                                                                         
  • FFRIND YN HOLI FFRIND                                                                                                               
  • COLOFN BROBLEMAU                                                                                                                     
  • CORNEL Y PLANT                                                                                                                               
  • TUDALEN FFERMIO- seiliwyd ar y pytiau canlynol