Y Gambo – Mai 2021

Rhifyn mis Mai

Y Gambo
gan Y Gambo
 • NEWYDDION Y PENTREFI
 • BETH YW’R CYFLWR ‘COELIAC’? (Myfanwy Williams)
 • O’R GEGIN (gan Sian Ioan)
 • Y DON FAWR YN ANFON NEGES AT UWCHGYNHADLEDD G7
 • HANES CYFANSODDI ‘TYDI A RODDAIST’ (gan Jon Meirion)
 • HANES FFERM Y CILIE (Jon Meirion)
 • HELYNT Y TAN YN LLANGRANNOG (Sian Lewis)
 • FFRIND YN HOLI FFRIND (Rhian Owens yn holi Ryan Powell)
 • Neges gan Elin Jones AoS
 • CORNEL Y PLANT (Lynda Mula)
 • STACAN YR AWEN (dan ofal Mary Jones)
 • HONGIAN DAIL ‘DAIL PREN’ (Cymdeithas Waldo)
 • DARGANFOD CYSYLLTIAD TEULUOL
 • LLYTHYRON A DATGANIADAU I’R WASG
 • GAMBOSAIR

Dweud eich dweud