Y Dinesydd – Rhifyn Mawrth 2021

Rhif 456

Y Dinesydd
gan Y Dinesydd

Dyfodol Tŷ’r Cymry yn y Fantol

Mae gan Wayne Pivac (hyfforddwr tîm Rygbi Cymru) broblem!

Wrth gadw un llygad ar ornest y Chwe Gwlad (y nod byr-dymor) a’r llall ar Gwpan y Byd (y nod hir-dymor), ydy e’n dewis tîm cyfan o’r hen ffyddloniaid neu ydy e’n mentro dewis tîm ifancach, dawnus a hyderus ond llai profiadol?

Rwy’n un o dri Ymddiriedolwr Tŷ’r Cymry ac mae’r amser wedi dod i ni wneud penderfyniadau pwysig ynglŷn â dyfodol yr adeilad a’r sefydliad hwn. Gwyddys ers tro fod dyddiau gorau Tŷ’r Cymry yn ei ffurf bresennol wedi mynd heibio ond, yn anffodus, nid oes unrhyw beth wedi’i wneud i unioni’r sefyllfa nag i gynllunio olyniaeth.

Erbyn hyn mae’n unfed awr ar ddeg ac mae’n rhaid penderfynu beth i’w wneud.

Mewn cyfarfod ym mis Ionawr eleni, penderfyniad yr Ymddiriedolwyr, y to hŷn, profiadol, oedd mynd am y nod byr-dymor a gwerthu’r adeilad. Gwnaed hyn er bod criw o bobl ifancach, dawnus ac ymroddedig (y ‘To Newydd’) yn awyddus i helpu ac i gynnig datblygiad hir-dymor i’r sefydliad.

Fel gyda problem Wayne Pivac, mae ’na ddwy ffordd o edrych arni. Gan fod y mater yn bwnc trafod cyhoeddus i raddau yn y wasg Gymraeg, dwi’n teimlo ei bod yn bwysig i’r gymuned gael gwybod ychydig o hanes Tŷ’r Cymry er mwyn rhoi rhyw fath o gyd-destun i’r drafodaeth. Ar ddiwedd yr erthygl hon rwyf hefyd yn sôn yn fyr am y gwahanol opsiynau sydd ar gael.