Rhifyn Tachwedd/Rhagfyr Llais Y Derwent

Rhif 48 Llais y Derwent: papur bro i ddysgwyr a Chymry alltud Canolbarth Lloegr

Llais Y Derwent
gan Llais Y Derwent

Mae’r rhifyn yn cynnwys: erthygl olygyddol, Thomas Hobson a’i gafn dŵr Greg Pearce, Blogio yn Gymraeg yn yr ardd Cetra Coverdale Pearson, Taith i’r Wladfa Enid Davies, Y Prosiect Darllen Jonathan Simcock, Y Dylluan Frech Martin Coleman, Llywelyn Fawr Howell Price, Atgofion Coleg Gwynne Davies, Antur Gymraeg yn Lloegr Llinos Hobson.